Inlog gebruikers HoogelandHome Lijst huurders Huurders Het Talentenspel

Talentenspel in het Hoogeland

Het Talentenspel wordt gespeeld met individuele cliënten, met echtparen, kleine bedrijven, families en teams.

Wat is het Talentenspel?

Het uitgangspunt van het Talentenspel is dat iedereen hier op aarde een missie heeft en dus de talenten gekregen heeft om die te vervullen.

Het Talentenspel is ontwikkeld om mensen via inzicht in hun talenten naar hun levensmissie te begeleiden. De talenten zijn omschreven als archetypen, zoals de herbergier, de krijger, de kunstenaar, de muziekmaker, enz. Deelnemers kiezen 12 talenten uit. Daarmee verwerven ze inzicht in de functie van hun talenten, wat deze nodig hebben, en ze leren om de regie te voeren over hun talenten. Vervolgens worden de talenten op een archetypische levensboom gelegd waardoor helder wordt hoe de talenten samenhangen en wat de richting is van de levensmissie. Als we onze talenten integreren en gaan zien hoe ze optimaal samenhangen, kunnen we ons leven gaan inrichten naar de blauwdruk van onze ziel. HetTalentenspel helpt om wat daarbij onbewust is, bewust te maken.

Het Talentenspel wordt gespeeld individueel, in groepsverband, in teams, met (echt)paren, families, vriendenclubs enz. 

Vergeving en Een Cursus in wonderen

Daarnaast begeleid ik ook vergevingsprocessen, geef ik klankschaal-sessies (op een andere locatie) en werk ik individueel met mensen rond thema’s uit Een cursus in wonderen.

Wie is Willem Glaudemans?

Willem Glaudemans (1954) is gepromoveerd in de Nederlandse taal- en letterkunde, en is bekend geworden als (mede)vertaler van Een cursus in wonderen en de Nag Hammadi-geschriften. Zelf schreef hij Het nachtblauwe boek (twee sprookjes), kortstondig bestendig (gedichten) en Het Wonder van Vergeving (een werkboek) en onlangs: Van zelf sprekend heden (gedichten). Regelmatig geeft hij lezingen, cursussen, trainingen en workshops over vergeving, het Talentenspel en het ontdekken van je levensmissie.

Wie meer informatie wil over het Talentenspel kan ook de web-site bezoeken: www.talentenspel.nl en wie meer wil weten over Willem kan zijn persoonlijke web-site bekijken: www.willemglaudemans.nl